/ Filmy i artykuły naukowe

 

W różnych źródłach, używa się odmiennych nazw określających wodę zjonizowaną. Zjonizowana woda alkaliczna  może być określana jako woda zredukowana, woda elektrolityczna, woda bogata w wodór itd. Wszystkie poniższe artykuły pobrane zostały z różnych wolno dostępnych źródeł.

1.

Efektywność wody oksydacyjnej w deaktywacji E-coli O157:H7, Salmonella anteritidis i Listeria monocytogenes

Kilka zdań z artykułu

Badanie dotyczyło wpływu wody oksydacyjnej na bakterię E-coli O157:H7, Salmonella anteritidis i Listeria monocytogenes. Bakterie najczęściej występują  w  pokarmach takich jak drób, jajka, mięso, mleko, owoce i warzywa. Znalezione bakterie były nośnikami jednej albo więcej odmian tych bakterii i były przyczyną wybuchu wielu chorób. Program redukcji patogenów rekomenduje dezynfekcję jako efektywny sposób redukcji patogenów w pokarmie. Badania przeprowadzone w Japonii wykazały że elektrolityczna woda oksydacyjna z niskim zawarciem soli wykazuje mocne właściwości bakteriobójcze i wirusobójcze…

Wyniki w skrócie

Wyniki wykazały, wysoką efektywność  wody oksydacyjnej  w zabijaniu E-coli O157:H7, S. enteritidis i L. monocytogenes, pokazując potencjalną możliwość użycia w odkażaniu pokarmów i pojemników.

pdf

2.

Wpływ elektrolitycznej wody redukowanej (Zjonizowana woda alkaliczna) na choroby nerek u pacjentów w stadiach z przewlekłą hemodializą.

Kilka zdań z pracy

Uszkodzenia komórek T z powodu stresu oksydacyjnego na ostatnich stadiach chorób nerek poddawanych prowadzą do zwiększonej apoptozy T komórek i zmiany markerów powierzchniowych Th1/Th2…

Antyoksydacyjna woda zredukowana była używana podczas dializy dla pacjentów na ostatnich stadiach chorób nerek dla zmniejszenia apoptozy wyzywanej stresem oksydacyjnym…

Wyniki w skrócie

Przez rok używana zjonizowana woda alkaliczna efektywnie łagodziła apoptozę komórek T, zmieniała markery powierzchniowe i komórkowy cytokin u pacjentów.

pdf

3.

Efektywność elektrolizowanej wody oksydacyjnej przy nawilżaniu podczas oparzeń

Kilka zdań z pracy

Duże oparzenia, pomimo stosowania dobrego opatrunku, mogą prowadzić do zakażenia ogólnego.  Im większe oparzenie, tym większa możliwość infekcji. Jonizowana woda elektrolityczna jest wytwarzana obok anody z wody zawierającej sól. Elektrolityczna woda oksydacyjna posiada wysoki poziom potencjału utleniania redukcji i wysoką ilość rozpuszczonego chloru tlenu,  jako środek bakteriobójczy jest używana w klinikach w leczeniu różnego typu infekcji, dla mycia i dezynfekcji urządzeń hemodializy. Badania ze szczurami  dowiodły że woda oksydacyjna posiada funkcje bakteriobójcze skuteczne  na infekcje P. aeruginosa, występującej podczas oparzeń.

Wyniki w skrócie

Bakterie by mogły żyć i rozmnażać się potrzebują odpowiednich warunków. W wodzie oksydacyjnej niektóre parametry wychodzą poza granice warunków odpowiednich do życia bakterii, to daje efekt bakteriobójczy. Roztwór jest kwaśny co daje dodatkowy efekt bakteriobójczy. Wydaje się, że wszystkie parametry wody oksydacyjnej współdziałają w niszczeniu bakterii. Zauważyliśmy że roztwór elektrolityczny traci swój potencjał elektrolityczny i właściwości bakteriobójcze przy kontakcie z wielokomórkową materią organiczną, i zamienia się w zwykłą wodę bez żadnych dodatkowych funkcji. Zjonizowana woda elektrolityczna nie daje długotrwałego efektu dlatego aby wykorzystać właściwości bakteriobójcze, rana musi być ciągle i często nawilżana odpowiednią ilością roztworu.

pdf

4.

Porównanie bakteriobójczych właściwości elektrolitycznej wody kwaśnej ze słabego i mocnego roztworu soli kuchennej

Kilka zdań z pracy

W latach 1990-tych, elektrolityczne roztwory soli kuchennej były badane na możliwość klinicznego użycia. Są możliwe 2 typy takiego roztworu: z dużą i małą koncentracją soli.

Wyniki

Doszliśmy do wniosku, że większa koncentracja soli kuchennej w początkowym roztworze daje mocniejsze efekty bakteriobójcze. Woda kwaśna wytworzona ze słabego roztworu soli także jest potencjalnie efektywnym środkiem dezynfekującym.

pdf

5.

Efektywność antyoksydacyjna wody bogatej w wodór dla pacjentów z potencjalnym zespołem metabolicznym – otwarte badanie pilotażowe.

Kilka zdań z pracy

Zespół metaboliczny wykazuje się konstelacją zaburzeń metabolicznych i antropometrycznych, w które wchodzi nadwaga, hiperglikemia, nadciśnienie… Nadmierna ilość wolnych rodników i innych form reaktywnego tlenu wywołuje stres oksydacyjny… Najnowsze badania wykazały że stres oksydacyjny jest patogenezą zespołu metabolicznego… Udowodniono że wodór ma terapeutyczne właściwości antyoksydacyjne poprzez sukcesywne niszczenie cytoksycznych reaktywnych form tlenu w tkankach…

Wyniki w skrócie

Woda bogata w wodór stanowi potencjalnie nową terapeutyczną i prewencyjną strategię w leczeniu zespołu metabolicznego.

6.

Elektrolityczna nasycona wodorem woda używana do picia daje efekty antyoksydacyjne: Badania pokarmowe ze szczurami.

Kilka zdań z artykułu

Badaniu poddano kilka identycznych grup samców szczurów. Otrzymywały jednakowy pokarm i różną wodę.

Wyniki w skrócie

W końcu badania zauważono, że koncentracja 8-OHdG w moczu szczurów pijących wodę bogatą w wodór  jest znacznie mniejsza. Z tych obserwacji można ustalić, że używanie wody bogatej w wodór zmniejsza stres oksydacyjny. Dla dokładniejszych wyników potrzebne są dodatkowe badania.

pdf

7.

Eksperymentalne potwierdzenie ochronnego efektu wody bogatej w wodór przeciw neurotoksyczności wywołanej cisplatyną u szczurów, poddanych dynamicznemu zwiększeniu kontrastu CT.

Kilka zdań z artykułu

Celem badania był pomiar ochronny mechanizmu wody bogatej w wodór przeciw neurotoksyczności wywołanej cisplatyną u szczurów, poddanych dynamicznemu zwiększeniu kontrastu CT. Szczury były podzielone na grupy, z których jedna miała dostęp do wody bogatej w wodór.

Wyniki

Studium potwierdziło, że woda bogata w wodór daje efekty ochronne przeciw neurotoksyczności wywołanej cisplatyną.

pdf

8.

Przeciwnowotworowa aktywność srebra koloidalnego na nowotworowe komórki ludzkich piersi MCF-7

Kilka zdań z artykułu

Srebro koloidalne było używane jako środek bakteriobójczy i dezynfektant. Obecnie istnieje mało informacji o jego przeciwnowotworowym potencjale. Celem tego studium było ustalenie, czy srebro koloidalne ma działanie cytotoksyczne na nowotworowe komórki ludzkich piersi MCF-7 i mechanizm umierania tych komórek.

Wyniki

Ustalono że srebro ma efekt cytotoksyczny zależny od dawkowania, poprzez indukcję apoptozy… Wyniki te wskazują że srebro może być potencjalnym alternatywnym faktorem w leczeniu raka piersi.

pdf

9.

Efekty przeciwutleniające wody zredukowanej wytworzonej podczas elektrolizy z roztworu soli kuchennej

Kilka zdań z artykułu

Witaminy, antyoksydanty i enzymy… są uważane za niszczycieli reaktywnych form tlenu, w tym wolnych rodników… Ujawniono że H2 otrzymywany w wodzie podczas elektrolizy różni się od zwykłego przepuszczania tego gazu przez wodę… przeciwutleniające efekty w wodzie zredukowanej wody są z powodu rozpuszczonego wodoru.

Wyniki

Zredukowana woda, a raczej rozpuszczony w niej aktywny wodór wykazał mocne właściwości niszcząc rodniki wodorotlenowe.

pdf

10.

Ochronny mechanizm zredukowanej wody przeciw uszkodzeniom Beta-komórek wywołanym alloksanem: Niszczący efekt przeciw reaktywnym formom tlenu.

Kilka zdań z artykułu.

Reaktywne formy tlenu wywołują nieodwracalne uszkodzenia dla biologicznych makromolekuł wywołując wiele chorób. Elektrolityczna woda zredukowana, tak samo jak naturalne lecznicze wody redukowane, może poprawiać stan przy wielu chorobach, może chronić beta komórki w trzustce…

Wyniki

Zredukowana woda tak samo jak naturalne lecznicze wody redukowane, będące antyoksydantami może niszczyć komórkowe reaktywne formy tlenu w trzustce w Beta komórkach… woda zredukowana może znacznie zwiększyć poziom ATP i wydzielanie insuliny.

pdf

 

11.

Mechanizm mocnego efektu przeciwutleniającego zredukowanej wody w procesie elektrolizy przeciw rodnikom superoksydu.

Kilka zdań z artykułu

Zauważyliśmy mocny efekt antyoksydacyjny u zredukowanej wody elektrolitycznej. Zredukowana woda wytworzona z roztworu soli nie miała takiego efektu. Przypuściliśmy, że tak jest z powodu jonów w wodzie elektrolitycznej…

Wyniki

Zwiększenie się dysmutazy rodników superoksydu może być objaśnione zmianami w jonach w wodzie zredukowanej.

pdf

 

12.

Bakteriobójcze właściwości zjonizowanej wody kwasowej w stomatologii

Kilka zdań z artykułu

W USA zostało wydane wiele studiów o niszczeniu bakterii w wodzie używanej w stomatologii.  Od niedawna zaczęto w stomatologii i medycynie używać zjonizowanej wody kwaśnej. W tym studium objaśnimy efektywność wody kwaśnej na niszczenie bakterii w stomatologii.

Wyniki w skrócie

Studium te potwierdziło, że woda kwaśna może być używana jako środek przeciw zakażeniom bakteryjnym w stomatologii.

pdf

13.

Bakteriobójcza efektywność obojętnej wody elektrolitycznej na bakterie w infekowanych kanałach korzeniowych.

Kilka zdań z artykułu

Studium te zostało wykonane w celu określenia zależność pH, ORP, i ilości chloru w wodzie zjonizowanej w czasie, i ocenie efektywności takiej wody przeciw bakteriom w zainfekowanych kanałach korzeniowych.

Wyniki w skrócie

pH i ORP prawie się nie zmieniało, jeżeli wodę trzymano w ciemnych zamkniętych naczyniach, zmniejszała się jednak ilość chloru. Woda elektrolityczna wykazała efekt hamowania wzrostu  bakterii.

pdf

14.

Spożywanie wody bogatej w wodór chroni przed miażdżycą u myszy z wyłączonym genem apolipoproteiny E.

Kilka zdań z artykułu

Stres oksydacyjny przyczynia się do miażdżycy; tym niemniej większość klinicznych badań z dietetycznymi antyoksydantami nie pokazały zauważalnej poprawy wyników podczas chorób miażdżycy. Udowodniliśmy, że wodór działa jak efektywny przeciwutleniacz w zmniejszaniu stresu oksydacyjnego. Wodór działa jak przeciwutleniacz leczniczy, doskonale zmniejszając cytotoksyczne rodniki. W tym studium sprawdzamy, czy woda z rozpuszczonym wodorem w ilości et libitum chroni przed miażdżycą myszy z wyłączonym genem apolipoproteiny E. Myszy piły taką wodę przez okres od 2 do 6 miesięcy.

Wyniki w skrócie

Zostało naukowo ustalone, że woda bogata w wodór wykazuje duży potencjał chroniąc przed miażdżycą.

pdf

15.

Spożywanie wodoru w formie molekularnej chroni przed uszkodzeniami wywoływanymi w zadaniach zależnych od Hipokampu przy ciągłym fizycznym poskramianiu u myszy

Kilka zdań z artykułu

Zauważyliśmy, że wodór działa jak efektywny przeciwutleniacz dzięki szybkiej dyfuzji gazu. Jak tylko woda bogata w wodór dostawała się do żołądka myszy, wodór był także notowany  we krwi. Gaz wodorowy nie jest odpowiedni do ciągłego używania, więc badaliśmy myszy pijące wodę wodorową ad libitum , zapobiegając rozpoznawalnym uszkodzeniom dzięki zmniejszaniu stresu oksydacyjnego. Stres oksydacyjny powodowany poskramianiem fizycznym myszy zwiększał poziom markerów oksydacyjnych w mózgu, działał negatywnie na możliwość do nauki i wydolność pamięci. U myszy zażywających wodę z wodorem zwiększanie się markerów oksydacyjnych było tłumione tym samym zmniejszając uszkodzenia oksydacyjne. To potwierdzono robiąc badania trzema metodami.

Wyniki w skrócie

Woda bogata w wodór efektywnie przeciwdziała stresowi oksydacyjnemu w mózgu. Zmniejsza wpływ stresu na możliwość nauki i zapamiętywanie. Widzimy możliwości użycia wody bogatej w wodór w celach zapobiegawczych przy problemach z poznawaniem i innych zaburzeniach neuronalnych.

pdf

16.

Elektrolityczna redukowana woda zwiększa odporność na stres

Kilka zdań z artykułu

Podczas elektrolizy wody wytwarzana jest woda redukująca obok katody i woda utleniająca obok anody. Elektrolityczna woda zredukowana ma wysoki potencjał utleniania redukcji. Redukowana woda elektrolityczna niszczy komórkowe reaktywne formy tlenu i tłumi pęknięcia DNA bakterii. Badaliśmy efektywność elektrolitycznej wody redukowanej w zwiększeniu odporności na stres oksydacyjny in vitro i in vivo. Oksydacyjne szkody w ludzkich limfocytach były znacznie tłumione przez wodę redukcyjną poprzez zmniejszenie poziomu reaktywnych form tlenu w komórkach. Wzrost Caenorhabditis elegans w medium sporządzonym z wody redukowanej wpłynął na zwiększenie się odporności na stres oksydacyjny wywołany parakwatem. Zauważyliśmy także wpływ wody redukowanej na inne czynniki powodujące stres, w tym oparzenia i naświetlanie promieniami UV w C. elegans. Te dane wskazują na mocny efekt antyoksydacyjny wody zredukowanej dzięki niszczeniu wolnych rodników i po raz pierwszy wskazują że woda redukowana potrafi zwiększyć tolerancję na temperatury i chroni przed  naświetleniem UV. Pozwala to twierdzić, że woda zredukowana może wpływać na odporność przed różnymi czynnikami stresującymi.

Wyniki w skrócie

Jedna z teorii starzenia się twierdzi, że z powodu stresu oksydacyjnego szkody oksydacyjne dla DNA, proteinów, lipidów… akumulują się powodując starzenie się. Badania wykazały, że  C. elegans w wodzie redukcyjnej przy pewnych warunkach żyją dłużej nawet o 41%. Praca ta wskazuje na potencjalne użycie wody zredukowanej, jako środka przeciw starzeniu, dzięki zmniejszaniu stresu oksydacyjnego.

pdf

17.

Elektrolityczna redukowana woda zmniejsza osłabienie erytrocytów wywołane hemodializą u pacjentów na ostatnich stadiach chorób nerek

Kilka zdań z artykułu

U pacjentów z podczas przewlekłej hemodializy zwiększa się podatność erytrocytów na hemolizę i zmniejsza się żywotność komórek. Badaliśmy czy elektrolitycznie redukowana woda jest w stanie łagodzić uszkodzenia erytrocytów wywołane przewlekłą hemodializą oraz niedokrwistość. 43 pacjenci poddawani hemodializie przez okres 6 miesięcy używali wody redukowanej. U pacjentów mierzyliśmy stres oksydacyjny we krwi i plazmie i inne parametry. Po hemodializie bez wody zredukowanej u pacjentów we krwi znacznie się zwiększała ilość reaktywnych form tlenu a zmniejszała się ilość przeciwutleniaczy… Podawanie pacjentom naturalnych przeciwutleniaczy (witaminy C, witaminy E i wody redukowanej) mocno łagodziły wpływ przewlekłej hemodializy. Woda zredukowana nie dawała jednak efektów pobocznych, gdy witamina c pobudzała skupianie się szczawianów.

Wyniki w skrócie

Można twierdzić, że podczas hemodializy dodatkowe używanie wody redukowanej jest mocno efektywne w łagodzeniu stresu oksydacyjnego wyzwanego przewlekłą hemodializą. Na to wskazuje peroksydacja lipidowa, hemoliza i nadmiar cytokin prozapalnych.

pdf

18.

Elektrolityczna redukowana woda niszczy aktywne formy tlenu i chroni DNA przed uszkodzeniami oksydacyjnymi

Kilka zdań z artykułu

Aktywne formy tlenu, inaczej zwane wolnymi rodnikami, są oskarżane w wywoływaniu obszernych uszkodzeń oksydacyjnych w biologicznych makrocząstkach. To wywołuje dużo chorób, a także powoduje starzenie się organizmu. Idealnym niszczycielem aktywnego tlenu jest aktywny wodór. (Takie cząstki bez skutków ubocznych neutralizują jedne drugich). Aktywny wodór powstaje podczas elektrolizy wody obok katody. Woda obok katody wyróżnia się wysokim pH, niską zawartością rozpuszczonego tlenu, ekstremalnie wysoką zawartością rozpuszczonego wodoru cząsteczkowego i ekstremalnie ujemnym potencjałem redox. Woda redukowana, tak jak i większość przeciwutleniaczy całkowicie niszczy aktywne formy tlenu.

Wyniki w skrócie

Wyniki tego badania wskazują, że działanie podobne do dysmutazy ponadtlenkowej woda redukowana wykazuje dzięki rozpuszczonemu wodoru atomowemu. Potwierdzono także, że woda redukowana, tak samo jak kwas askorbinowy (witamina C) może niszczyć nadtlenek wodoru. Także potwierdzono, że woda redukowana tłumi pęknięcia pojedynczych nici DNA.

pdf

19.

Wodór zachowuje się jak medyczny przeciwutleniacz doskonale niszcząc cytotoksyczne rodniki tlenowe

Kilka zdań z artykułu

Wolne rodniki zawsze występują w organizmie i pełnią ważną funkcję, stają się szkodliwe gdy jest ich zbyt dużo. Zbędne wolne rodniki, z powodu tego, że są to cząstki bardzo agresywne zaczynają niszczyć zdrowe komórki…

Ostry stres oksydacyjny wywoływany niedokrwieniem reperfuzyjnym lub zapaleniem wywołuje poważne uszkodzenia tkanek. Ciągły stres oksydacyjny jest przyczyną wielu znanych chorób, w tym i chorób nowotworowych. W badaniu tym pokażemy, że wodór ma potencjał, jako przeciwutleniacz w zapobieganiu i leczniczym zastosowaniu. Wywołaliśmy ostry stres oksydacyjny u hodowanych komórek na 3 różne sposoby.

W modelu ze szczurami był wywoływany stres w mózgu poprzez niedokrwienie reperfuzyjne lub zapalenia. Zażycie wodoru zmniejszało porażenie mózgu poprzez buforowanie efektów stresu oksydacyjnego.

Wyniki w skrócie

Wyniki są zaskakujące. Wodór doskonale niszczy najbardziej cytotoksyczne reaktywne formy tlenu, tym samym efektywnie chroniąc komórki. Wodór jednak nie reagowałz innymi wolnymi rodnikami, które mają działanie fizjologiczne, potrzebne organizmowi. Więc wodór może być efektywnie używany w terapii antyoksydacyjnej z powodu wyborowego niszczenia najbardziej cytotoksycznych rodników tlenowych.

pdf

 

20.

Działanie hamujące redukowanej wody elektrolitycznej na angiogenezę nowotworów

Kilka zdań z artykułu

Naczyniowy czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) jest kluczowym mediatorem w angiogenezie nowotworu. Komórki nowotworowe otrzymują większy stres oksydacyjny w porównaniu ze zdrowymi. Wiele badań wskazuje, że redox komórki jest powiązany z VEGF. Woda redukowana wytworzona podczas elektrolizy wody, obok katody ma wpływ na wartość VEGF…

Wyniki w skrócie

W tej pracy po raz pierwszy pokazaliśmy że zredukowana woda elektrolityczna może tłumić angiogenezę wywołaną A549 komórkami poprzez regulowanie nadtlenku wodoru i wartości VEGF.

pdf

 

 

————————————————- FILMY ————————————————

Woda jonizowana – Wyniki badań pokazujące jak woda jonizowana ma wpływ na cukrzycę

Jonizator wody – proces jonizacji, budowa jonizatora. Opowiada dr. Sibilskis

Woda jonizowana wskaźnik OPR, jak zatrzymać zakwaszenie organizmu Opowiada chemik Telesforas Laucevičius

Dr Robert Young mówi o wodzie jonizowanej i jonizatorach wody

Alkaliczność i ciało. Jak woda alkaliczna może zmienić twoje życie!

Woda i jej znaczenie dla organizmu (1)

Alkaliczna jonizowana woda w twoim domu

Jonizowana woda – proces wytwarzania i dobroczynne skutki picia takiej wody

Call us! 607 257 677
503 121 028

Jonizatory24