/ Potencjał ORP

POTENCJAŁ ORP

Czym właściwie jest ORP i dlaczego jest tak ważne dla zdrowia i życia człowieka…?

Jeśli odpowiemy po prostu, że to potencjał oksydacyjno-redukcyjny lub potencjał redoks – to jest spora szansa, że nie będziecie czytać dalej. Ale skoro tu jesteście – widać szukacie pomocy w powrocie do zdrowia lub macie apetyt na zachowanie doskonałej formy przez lata.

 

Zatem odpowiemy inaczej: ORP to wskaźnik zdolności utleniania. Pamiętamy z lekcji chemii, że w procesach życiowych niezbędne są elektrony, będące w ciągłym ruchu? Żyjemy, rośniemy dzięki pracy elektronów, które albo są oddawane, albo zabierane przez jony i atomy.

Utlenianie

Co się dzieje, kiedy elektrony są oddawane?

Atomy lub jony, nazywane w tym przypadku reduktorami, oddają elektrony i ten proces nazywany jest utlenieniem. Dzieje się tak przez cały czas w Waszym organizmie. Teraz, a nawet kiedy śpicie. Polega ono na przyłączaniu tlenu, spalaniu, korodowaniu. Konkretnie zobrazuje to przykład utlenienia substancji, jakie pojawiają się w naszych organizmach wraz z pożywieniem. Elektrony są oddawane, następuje podział do związków prostych, energia zostaje uwolniona, a pozostają kwaśne zanieczyszczenia.

Redukcja

Jak zatem wygląda przyłączanie elektronów?

W tym przypadku atomy lub jony, przyłączające elektrony nazywane są utleniaczami, a proces to redukcja. Jest to oddawanie, przekazywanie nadmiaru elektronów, które ma miejsce w organizmie człowieka podczas pobierania niezbędnych składników odżywczych. Podsumowując – redukcja jest możliwa wyłącznie wtedy, jeśli ma miejsce utlenienie. Tak więc oba procesy są z sobą zsynchronizowane i dzieją się jednocześnie. Dzięki temu żyjemy.

Ale co w takim razie z tym ORP?

ORP – to zdolność/ możliwość/ potencjał roztworu do przyłączenia lub oddawania elektronów. I jak nietrudno się domyślić – ORP może być ujemne lub dodatnie.

Ujemna wartość ORP = roztwór zawiera wolne elektrony, które można oddać.

Czyli jest to wyżej opisana redukcja.

I właśnie taką wartość ma zjonizowana woda alkaliczna!

Ma to ogromne znaczenie, ponieważ zdecydowana większość napojów, w tym również wody kranowej, ma właściwości utleniające, a ich ORP, mierzone w miliwoltach waha się od +150 do +250 mV. Pamiętajmy, że płyny, które mają wysoko dodatnie ORP, brakujące elektrony biorą z komórek i tkanek. Oczywiście to zdecydowanie niekorzystne dla zdrowia człowieka. Dlatego tak ważne jest, by elektronów nigdy nie brakowało. Musi być równowaga w utlenieniu i redukcji. A wszelkie braki uzupełnia woda alkaliczna, która ma właściwości przeciwutleniające.

Porównajmy ORP wody jonizowanej z innymi popularnymi płynami:

Woda jonizowana Woda kranowa Kolorowy napój gazowany
ORP (mV) 0/-900 +150/+250 +350

 

Potencjał redox innych płynów

Nazwa płynu Potencjał redox
Kwas octowy +380 mV (+/-15)
Coca cola +300 mV (+/-25)
Sok jabłkowy +112 mV (+/-15)
Piwo +74 mV (+/-15)
Kawa rozpuszczalna +65 mV (+/-15)
Herbata czarna +55 mV (+/-15)
Herbata zielona +50 mV (+/-15)
Sok pomidorowy +36 mV (+/-15)

Źródło: „Lecznicza woda” dr Dina Aschbach

 

Podsumujmy…

 

  • Jest bardzo dobrze dla naszego zdrowia, kiedy ORP mieści się między 0 a -900. Świadczy to o obecności aktywnego wodoru, który łączy się z wolnymi rodnikami. Woda taka jest reduktorem.
  • Niepożądana sytuacja to ORP od 0 do +900 lub i więcej. Taki płyn nie ma wolnych elektronów i wykazuje właściwości utleniające. Woda taka jest utleniaczem.

Wszystkie procesy życiowe są reakcjami utleniająco-redukcyjnymi: jest to i proces oddychania, i przenikanie substancji do komórki, i powstawanie insuliny, i przekaz impulsów nerwowych, i procesu starzenia się, i ochrony organizmu przed mikrobami i wreszcie wytwarzanie energii.

Picie wody jonizowanej o potencjale redox od -250 do -350 mV, dostarcza wolnym rodnikom elektrony i zapobiega reakcjom pomiędzy aktywnym tlenem a normalnymi cząsteczkami. Molekuła biologiczna pozostaje nienaruszona i nieuszkodzona. Nienaruszona molekuła jest mniej podatna na infekcje i choroby.

Mając możliwość zmiany potencjału redox na bardziej ujemny, możemy zmienić przebieg reakcji zachodzących naturalnie w organizmie kierując je w pożądaną stronę i osiągając lepsze wyniki niż te osiągane z zastosowaniem środków chemicznych.

Call us! 607 257 677
503 121 028

Jonizatory24